dobierać [ważyć] słowa


dobierać [ważyć] słowa
dobierać [ważyć] słowa {{/stl_13}}{{stl_7}}'wybierać, wyszukiwać odpowiednie słowa, zastanawiać się nad każdym wypowiadanym słowem': {{/stl_7}}{{stl_10}}Mówiąc, zawsze dokładnie ważył słowa. {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • ważyć — I {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIa, ważyćżę, ważyćży, ważyćżony {{/stl 8}}– zważyć {{/stl 13}}{{stl 8}}dk VIIa {{/stl 8}}{{stl 7}} określać ciężar czegoś za pomocą wagi : {{/stl 7}}{{stl 10}}Ważyć na wadze. Zważyć ładunek. {{/stl 10}}{{stl 20}}… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • dobierać — {{/stl 13}}{{stl 8}}cz. ndk VIIIa, dobieraćam, dobieraća, dobieraćają, dobieraćany {{/stl 8}}– dobrać {{/stl 13}}{{stl 8}}dk IIb, dobieraćbiorę, dobieraćbierze, dobieraćbierz, dobieraćany {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • słowo — n III, Ms. słowowie; lm D. słów, N. słowowami (podn. słowowy) 1. «znak językowy nazywający jednostkowy przedmiot materialny lub klasę jednorodnych przedmiotów materialnych, treści psychiczne, czynności, stany, cechy, wyrażający relacje między… …   Słownik języka polskiego

  • słowo — I {{/stl 13}}{{stl 8}}rz. n I. Mc. słowowie; lm D. słów {{/stl 8}}{{stl 20}} {{/stl 20}}{{stl 12}}1. {{/stl 12}}{{stl 7}} znak dźwiękowy lub graficzny należący do systemu językowego, mający jakieś znaczenie lub modyfikujący znaczenie innych… …   Langenscheidt Polski wyjaśnień